Üzleti feltételek
Üzleti feltételek

Céginformációk

 • Cégnév: Fortunaweb 2011 Kft
 • Alapítva: 2011. Október. 25
 • Cégjegyzékszám: 13-09-151222
 • Statisztikai számjel: 23572544-4791-113-13
 • Adószám: 23572544-2-13
 • Közösségi adószám: HU23572544
 • Székhely: 2377. Örkény. Zrínyi u.28
 • Bankszámlaszám:  Budapest Bank: 10103829-07778100-01003000

 

Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek

Jelen üzletszabályzatban foglaltak – beleértve a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is – a webáruházban (interneten keresztül történő vásárlás) való vásárlás esetén érvényesek.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 • A webáruház üzemeltetője:
  • Fortunaweb 2011 Kft
 • Székhely:
  • 2377.Örkény.Zrínyi u.28
 • Alapítva:
  • 2011-10-25
 • Cégjegyzékszám:
  • 13-09-151222
 • A bejegyző hatóság megnevezése:
  • Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószám:
  • 23572544-2-13
 • Közösségi adószám:
  • HU23572544
 • Bankszámlaszám:
  • Budapest Bank: 10103829-07778100-01003000
 • Képviselő neve:
  • Fortuna Gábor
 • Mobil:
  • +36 (70) 3653-406
 • Üzletkör a kereskedelmi tevékenység végzéséről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet szerint:
  • Csomagküldő,internetes kiskeresksdelem

2. VEVŐSZOLGÁLAT

 • Postai úton:
  • Posta cím: 2377.Örkény.Zrínyi u.28
 • Telefonon:
  • Hétköznap: 9:00 - 18:00 óra között
  • Telefonszám: +36 (70) 3653-406
 • Elektronikus úton:
  • www.premiumline.hu
  • info@premiumline.hu
 • A vevőszolgálat által nyújtott szolgáltatások:
  • regisztrációk kezelése
  • megrendelések feldolgozása (hétfőtől – péntekig)
  • kiszállítások intézése (hétfőtől – péntekig)
  • információ szolgáltatás
  • vásárlói észrevételek kezelése
  • reklamációk kezelése

A webáruház oldalait bárki korlátozás nélkül megtekintheti, véleményét, észrevételeit közölheti.

A honlap frissítése napi rendszerességgel történik.

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2012. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. REGISZTRÁCIÓ

A web áruházban nemcsak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció a webáruház honlapján található regisztrációs űrlap kitöltésével történik. Az érvényes regisztrációhoz a következő adatok hiánytalan és pontos kitöltése szükséges név, irányítószám, település neve, utca, házszám, telefon, e-mail cím, a regisztráló által választott jelszó, a jelszó megerősítése.

A Fortunaweb 2011 Kft. a regisztrációs űrlap hibás (szándékosság, vagy gondatlanság esetén is) kitöltésével összefüggő valamennyi következményért kizárja a felelősségét.

A Fortunaweb 2011 Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során megadásra kerülő személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és az adatkezelési tájékoztatójában meghatározott alapelveknek megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

A Fortunawebb 2011 Kft. a sikeres regisztrációt e-mail-ben igazolja vissza.

5. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (azaz az ár bruttó ár), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, melyről részletesebben a szállítási költségek részben olvashat többet.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

6. RENDELÉS

A felhasználónak lehetősége van a webáruházból termék vagy szolgáltatás megrendelésére.

Termék megrendelése a kiválasztott termék adatlapjának megjelenítése után a termék kosárba helyezésével kezdeményezhető. Amennyiben meggondolta magát, a terméket a kosarából az X gombbal tudja kitörölni.

Szolgáltató a vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Ez elektronikus visszaigazoláson felül – a rendelés végleges visszaigazolásához - szükséges telefonon történő visszaigazolás is, ekkor minden termék-, készlet- és árinformáció még egyszer ellenőrzésre kerül, majd ha minden adat stimmel a rendelés véglegesítésre kerül.

A rendelés feladása során a felhasználó a következő fizetési és szállítási feltételek közül választhat:

 • Előrefizetés (kizárólag a Magyar Köztársaság területére)
  • A felhasználó ennél a fizetési módnál a termék vételárát és a szállítás díját banki átutalással előre kifizeti a Fortunaweb 2011 Kft.-nek.
  • A Fortunaweb 2011 Kft. fenti összegeknek a bankszámláján történő jóváírás napján intézkedik a megrendelés  futárszolgálattal történő kiszállításáról.
  • Az áru számlája a csomagban kerül elhelyezésre, a Fortunaweb 2011 Kft. minden csomagra biztosítást köt.
 • Utánvét (kizárólag a Magyar Köztársaság területére)
  • A Fortunaweb 2011 Kft ezt a fizetési módot kizárólag bruttó 500.000 Ft összegű megrendelésig tudja vállalni.
  • A Fortunaweb 2011 Kft. ennél a fizetési módnál az érvényes megrendelést követően azonnal intézkedik az áru
  • futárszolgálattal történő kiszállításáról.
  • A felhasználó a megrendelt áru vételárát és a szállítás díját a futárnak köteles kifizetni az áru átvételével egy időben.
  • Az áru számlája a csomagban kerül elhelyezésre, a Fortunaweb 2011 Kft. minden csomagra biztosítást köt.
 • Személyes átvétel az ügyfélszolgálaton
  • Személyes átvétellel a Fortunaweb 2011 Kft. abban az esetben adja ki a megrendelt árut ha:
   -a felhasználó a vételárat banki átutalással már megfizette és az összeg a Fortunaweb 2011 Kft. számláján jóváírásra került, vagy
   -a felhasználó a vételárat az áru átadásával egy időben készpénzben kifizeti.
  • Személyes átvétel a 2377.Örkény.Zrínyi u.28 szám alatt történik, hétfő – péntek 10-18 óra közötti időszakban.

7. GARANCIA

A webáruházban rendelt és fogyasztói szerződés keretében (lásd. Ptk. 685.§ e. pontja) értékesített termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti jótállási feltételek vonatkoznak. A fogyasztói szerződésnek nem minősülő megrendelés esetén a felhasználót a Ptk. 305. – 311/A. §-ai szerinti szavatossági jogok illetik meg.

Jótállási és szavatossági igény a jótállási jeggyel és a vételár kifizetését igazoló bizonylat eredeti példányával érvényesíthető közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szerviz pontokon keresztül.

A jótállás időtartama, illetőleg a szavatossági igény kezdő időpontja az árunak a felhasználó részére történt átadás napján kezdődik. A jótállási idő a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint egy év, de ettől egyes gyártók a felhasználókra kedvezőbb irányba eltérhetnek.

Nem érvényesíthető a jótállási, vagy szavatossági igény, ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat miatt következik be, vagy abban az esetben ha a jótállási/szavatossági időszak alatt az áru jótállási jegyén felsorolt szervizeken kívül más javítóhely végez javítást.

8. ELÁLLÁSI JOG

A felhasználónak a Fortunaweb 2011 Kft. által visszaigazolt megrendelést követően, de az áru kiszállítása, vagy átadása előtt lehetősége van kérni a megrendelés törlését. A megrendelés törlése esetén a Fortunaweb 2011 Kft. nem számít fel kezelési költséget.

A fogyasztói szerződés keretében értékesített áru esetén a fogyasztónak minősülő (lásd: az 1997. évi CLV. törvény 2.§ a. pontját) felhasználó az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány rendelet 4. és 5.§-ai szerint.

Elállás esetén a felhasználó köteles viselni az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket. Elállás esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó nem jogosult érvényesíteni az áru kiszállítási költségét a Fortunaweb 2011 Kft. felé.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fortunaweb 2011 Kft. az áru visszaszolgáltatásától számított harminc napon belül téríti vissza az áru értékét a felhasználónak.

A felhasználó nem jogosult gyakorolni az elállási jogát abban az esetben ha a Fortunaweb 2011 Kft. a visszaszolgáltatott árun sérülés nyomait, vagy rendeltetéstől eltérő használatot tapasztal. Fortunaweb 2011 Kft. ebben az esetben követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését.

9. ADATVÉDELEM

A Fortunaweb 2011 Kft. a személyes adatok kezelése során az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A.§ (1) – (9) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint jár el.
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: 
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

10. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Premiumline.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a Premiumline.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Premiumline.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Premiumline.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a Premiumline.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Premiumline.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A Premiumline.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

11. BANNER-HIRDETŐK FELELŐSSÉGE

Jogszabályban meghatározott kivételekkel az Premiumline.hu-n a Hirdető által elhelyezett Hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az Premiumline.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

Továbbá az Premiumline.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. PANASZKEZELÉS RENDJE

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@premiumline.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Fortunaweb 2011 Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a www.premiumline.hu oldalon található információkat, termék és szolgáltatáslistát, termék leírásokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, valamint az üzletszabályzat rendelkezéseit módosítsa.

YTNjMjNhN